اثر اعتراض ثالث در دعاوی کیفری

اثر اعتراض کیفری در دعاوی کیفری

دوستان عزیز، یکی از مشکلات اساسی در قوه قضائیه اطاله دادرسی می‌باشد. طولانی شدن دارای معایبی بوده، هم برای طرفین و هم برای دستگاه قضا. به دلیل اینکه وظیفه دستگاه قضا حل و فصل اختلافات طرفین می‌باشد و با طولانی شدن رسیدگی، خصومت در جامعه شدیدتر و افراد به جهت تطویل داوری منصرف می‌گردند و راه‌های دیگری را برای رسیدن به حقوق خود انتخاب می‌کنند.

امروزه در دنیای پیشرفته مهم‌ترین معیارهای ارزیابی و کارآمدی نظام دادرسی، مدت زمان به سرانجام رسیدن دعاوی مطروحه است و رسیدگی به یک موضوع دعوا در دادرسی سهل‌تر از رسیدگی به چند موضوع اختلاف است و این ایرادی است که می‌توان در ورود ثالث در دعاوی کیفری وارد نمود. ولی بایستی اذعان داشت عدم پذیرش ورود ثالث در دعاوی کیفری این نتیجه را در پی خواهد داشت که در صدد ورود به پرونده است، برای دستیابی به حقوق از دست رفته، دعوای جداگانه را مطرح کند و در این حالت دو پرونده در جریان رسیدگی است که ممکن است متناقضی را داشته باشد.

و همچنین امکان دارد نتیجه این دعوا باعث رد نتیجه دعوای دیگر شود که مورد اعتراض طرفین رسیدگی و حتی تجدید نظر خواهی عدیده گردد، که این عوامل باعث طولانی شدن روند دادرسی قرار می‌گیرد و در نهایت با پذیرش دعوی ورود ثالث از همان بدو امر، نه تنها طولانی‌تر شدن دادرسی از معایب ورود ثالث محسوب نمی‌شود بلکه با این اقدام، دقت در بررسی پرونده زیادتر و از عواقب مضر بعدی جلوگیری خواهد شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

مقالات