چک سند تجاری مهم

چک سند تجاری مهم

با تشکر از همکارانی که سعی نمودند در این راه گام برداشته و سعی بر این بوده که آگاهی عزیزان دو ندان شود.

امروزه استفاده از چک بسیا حائز اهمیت است. چک یکی از اسناد بانکی است که جایگزین پول نقد شده است. مقنن بع دلیل اهمیت ویژه چک و آثار مهم آن در سیستم اقتصادی قوانین متعددی را وضع کرده است.

چرا قانون چک مهم است؟

به روایت از روابط عمومی بانک مرکزی، قانون جدید چک به دنبال پیشگیری از صدرو چک بی محل است. فرایند تخصیص چک به افراد تا فرایند صدور چک بوسیله افراد به نحوی تنظیم شده که نه تنها مانع از جعل چک می‌شود، بلکه مانع صدور چک‌های بی محل خواهد شد.

نوآوری‌های قانون جدید چک

1. تمرکز چک در سامانه صیاد بانک مرکزی

2. منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی

3. برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدرو برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادر کننده

4. صدور اجرائیه دادگاه علیه صادر کننده چک بلا محل بدون رسیدگی ماهوی

5. پیش بینی مسئولیت و مجازات برای بانک‌ها و کارمندان آنها در تخلفات مرتبط با چک

مشخصات ظاهری چک‌های جدید

نکته حائز اهمیت در خصوص رنگ چک‌های جدید می‌باشد. رنگ چک‌ها بنفش است.

در چک‌های جدید شناسه‌ی یکتای 16 رقمی در سمت چپ بالای هر برگ دیده می‌شود و بارکد نیز بر روی هر برگ چک چاپ می‌شود.

درج عبارت ” کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است.”

چه مواردی باید از سوی افراد ذی نفع رعایت گردد؟

صادر کنندگان، انتقال دهندگان و ذی‌نفعان چک ملزم هستند که لزوم ثبت تمام چک‌های جدید در سامانه صیاد، هنگام ثب تایید، انتقال و همچنین ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه صیاد و لزوم صدور چک در وجه ذینفع مشخ و ممنوعیت صدور آن در وجه حامل و در آخر جایگزینی پشت نویسی چک‌های طرح جدید از طریق ثبت انتقال در سامانه صیادی.

به چه طریقی می‌توان به سامانه صیاد دسترسی داشت؟

  1. اینترنت بانک

کاربر باید از بانک خود درخواست کند. کاربر می‌تواند فرایندهای ثبت تایید و انتقال چک در سامانه صیاد را از طریق اینترنت بانک انجام دهد. امکان ثبت چک صرفا از طریق بانک صادر کننده آن دسته چک امکان‌پذیر یم‌باشد.

  1. اپلیکیشن‌های موبایل حیطه پرداخت

باتوجه به در دسترس بودن اپلیکیشن‌های حیطه پرداخت، خدمات پر کاربرد همچون امکان ثبت چک، تایید چک و انتقال چک توسط اپلیکیشن ارائه شده است.

  1. مراجعه به شعب بانک‌های عامل

تمام شعب شبکه‌ی بانکی قابلیت ارائه‎‌ی خدمات سامانه صیاد را دارا می‌باشد. منظر ثبت چک، شخص صادر کننده فقط می‌تواند به بانک صادر کننده دسته چک خود مراجعه کرده و در زمان تایید دریافت چک نیز شخص تایید کننده می‌تواند صرفا با مراجعه به بانک خود مراجعه کند و فرایند تایید از سوی فرد و توسط بانک صورت گیرد.

چگونه افراد می‌توانند استعلام چک صیادی بگیرند؟

مردم قبل از دریافت چک می‌توانند شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک‌های صیادی را به سامانه استعلام پیمکی بانک مرکزی پیامک می‌کنند تا از وضعیت اعتباری صادر کننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی ثبت شده در سامانه بانک مرکزی اطلاع پیدا کنند. توجه داشته باشید این وضعیت در قالب 4 رنگ استعلام می‌گردد.

سفید: صادر کننده چک فاقد هرگونه سابقه‌ی چک برگشتی بوده یا در صورت وجه سابقه، تمام موارد رفع سوء اثر شده است.

زرد: صادر کننده دارای یک فقره چک برگشتی با حداکثر مبغ 5 میلیون تومان تعهد برگشتی است.

نارنجی: صادر کننده چک دارای 5 تا 10 فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 50 میلیون تومان تعهد برگشتی است.

قرمز: صادر کننده چک دارای بیش از 10 فقره چک برگشتی یا بیش از 50 میلیون تعهد تعهد برگشتی است.

نتایج استعلام چک صیادی طی 15 دقیقه به صورت پیامک ارسال می‌شود. اگر پاسخی نیامد، به صورت “عدم امکان اخذ استعلام” اعلام خواهد شد و باید مجددا دریافت استعلام شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

مقالات