تیر 11 1403جرم-کلاهبرداری-در-معامله

جرم کلاهبرداری در معامله

در تیر 11, 1403توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 70

جرم کلاهبرداری در معامله به معنای استفاده از حیله و تقلب در انجام معامله است. که موجب فریب طرف معامله میشود. جرم کلاهبرداری در معامله از طرف هر یک از طرفین قرارداد یا شخص ثالث قابل ارتکاب است. چگونه؟ با هم بررسی میکنیم.

جرم کلاهبرداری در معامله از طرف فروشنده

جرم کلاهبرداری در معامله از طرف فروشنده به این معناست که در زمان انعقاد قرارداد یا قبل از انجام معامله، فروشنده نسبت به فریب و اغفال طرف قرارداد خود، یعنی خریدار، مانورهای متقلبانه ای را انجام داده باشد. مانند آنکه اسناد مجعول ارایه دهد، و خود را صاحب و مالک مالی معرفی کند، که آن مال در عالم واقع وجود نداشته، یا مالک حقیقی و واقعی آن ملک، شخص فروشنده کنونی نمیباشد. جرم کلاهبرداری در معامله قطعا در این فرض محقق میشود.

جرم کلاهبرداری در معامله ممکن است متضمن ارتکاب سایر جرایم نیز باشد. مانند جعل اسناد و استفاده از سند مجعول. یا ممکن است فروشنده، مال دیگری را به جای مال خود معرفی کند. لذا موضوع داخل در جرم فروش مال غیر و پرونده کیفری مربوطه نیز میگردد. به همین سبب، بهترین کار دریافت مشاوره حقوقی از وکیل کلاهبرداری تهران است. تا بتواند دیدگاه حقوقی شایسته ای را ارایه نماید.

نکته: برای کسب اطلاعات در خصوص وکیل همراه از ما هم اکنون با شماره های ذیل تماس بگیرید.

◁◁ بیشتر بدانید:  به جرم کلاهبرداری در دادسرا چگونه رسیدگی میشه؟

جرم کلاهبرداری در معامله از طرف خریدار

جرم کلاهبرداری در معامله از طرف خریدار به این معنا میباشد که خریدار در پرداخت ثمن و عوض معامله، فروشنده خود را فریب داده است. مانند آنکه خریدار به جای ثمن و پول نقد، خودرو یا باغ یا ویلای خود را به فروشنده تحویل بدهد. در این فرض اگر خریدار، صاحب آن مال نباشد، یا با فریب و اغفال، فروشنده را اغوا نماید، مرتکب جرم کلاهبرداری در معامله از طرف خریدار شده است.

نکته: دکتر مژگان کثیری وکیل کلاهبرداری تهران، در جلسه مشاوره حقوقی به بررسی اسناد و مدارک شما نیز میپردازد. هم اکنون برای تعیین وقت ملاقات با وکیل کیفری با شماره های ذیل تماس بگیرید.

جرم کلاهبرداری در معامله از طرف بنگاه املاک

جرم کلاهبرداری در معامله از طرف بنگاه املاک و مشاورین املاک در عصر کنونی بسیار شایع شده است. متاسفانه صاحبان برخی از املاک و مشاورین املاک از اعتماد مردم سواستفاده کرده، و در واقع با فریب آنها، املاک آنها را تصاحب مینمایند. چگونه؟ در بسیاری از پرونده های کیفری شاهد تبانی و به اصطلاح دست به یکی کردن بنگاه ها با یکی از طرفین قرارداد هستیم. یعنی صاحب بنگاه، یا با فروشنده تبانی کرده است یا با خریدار وارد بازی ناجوانمردانه بردن مال دیگری شده است.

البته در برخی از پرونده ها شاهد این امر نیز هستیم که بنگاه املاک هر دو طرف معامله را فریفته و به موجب مانور متقلبانه ای که داده است، از هر دو طرف معامله پول و وجه دریافت نموده است. خصوصا در معاملات فوری و سریعی که در قالب نیاز مبرم مالی صورت میپذیرند.

نحوه ارتکاب جرم کلاهبرداری در قراردادها

جرم کلاهبرداری در معامله فارق از اینکه از طرف چه کسی و یا به شراکت چه شخص یا اشخاصی ارتکاب یابد، باید مولفه های مندرج در قانون را در برداشته باشد، تا بتوانیم مدعی وقوع جرم کلاهبرداری در معامله گردیم. چگونه؟ یعنی ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری باید جمیعا وجود داشته باشد.

ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری در معامله در یک نگاه به شرح ذیل است:

مانور متقلبانه و توسل به اعمال فریبکارانه در معامله توسط فروشنده، خریدار یا شخص ثالث.

اغفال و فریب و فریفته شدن شخص مالباخته به سبب مانور متقلبانه ارتکابی.

دادن مال از طرف مالباخته و قربانی جرم به طرف دیگر.

در صورت وجود جمیع شرایط فوق، امکان تشکیل پرونده کیفری جرم کلاهبرداری در معامله وجود خواهد داشت.

اثبات جرم کلاهبرداری در زمان قرارداد و معامله

اثبات جرم کلاهبرداری در زمان قرارداد و معامله به معنای ارایه ادله اثبات دعوا نزد دادگاه است. یعنی شاکی از ابتدا که میخواهد تنظیم شکواییه نماید، باید دلایل و مستندات خود مبنی بر وقوع جرم کلاهبرداری در معامله را ضمیمه شکواییه نموده و در دادسرا ارایه نماید. شرح آنچه که اتفاق افتاده باید دربردارنده جزییات واقعه، با ذکر تاریخ و روز و سال و ماه باشد. تا قابلیت بررسی از طرف مقام قضایی را داشته باشد. همچنین ارایه مشخصات دقیق و صحیح متهم و شهود پرونده را فراموش نکنید.

نکته: اگر در روند رسیدگی پرونده کیفری جرم کلاهبرداری در معامله دلیل جدیدی به دست شما رسید که تا کنون مکتوم و پنهان بوده است، فورا آن را به قاضی دادگاه ارایه نمایید.

حکم کلاهبرداری در معامله

مجازات جرم کلاهبرداری در معامله و حکم آن چیست؟ ببینید دوستان بسته به اینکه جرم ارتکابی چه ابعادی داشته، گستردگی دامنه آن چقدر بوده، و به چه میزان به اشخاص آسیب وارد کرده است، دارای مجازات های متفاوت و مربوط به خود خواهد بود. به عنوان مثال جرم کلاهبرداری در معامله اگر بصورت گسترده و شبکه و زنجیره ای باشد، موضوع داخل در کلاهبرداری شبکه و جرایم اقتصادی شده، و مجازات سنگینی در پی خواهد داشت. و اگر جرم کلاهبرداری در معامله بر روی یک شخص باشد، قاضی دادگاه با در نظر گرفتن میزان تجری (همان گستاخی و بیم ارتکاب مجدد جرم) مجازات شخص کلاهبردار را بین ۱ تا ۷ سال حبس تعیین خواهد نمود.

نکته: جرم کلاهبرداری در معامله شامل پرداخت جزای نقدی معادل مال موضوع جرم، و استرداد مال به صاحبش نیز میباشد.

جرم کلاهبرداری در معامله و دفاع از این اتهام

جرم کلاهبرداری در معامله مانند سایر موضوعات کیفری دیگر، یک عنوان مجرمانه و اتهامی است، که به شخص یا اشخاص طرف دعوا، به عنوان متهم پرونده، وارد میشود. لذا مانند همه پرونده های کیفری دیگر، نیزا به ارایه دفاع دارد. این دفاع هم باید از طرف شاکی پرونده باشد، و هم باید از طرف متهم پرونده صورت پذیرد. چرا؟ زیرا تا زمان اثبات و احراز جرم، همه انسان ها بیگناه هستند.

دفاع وکیل کلاهبرداری از طرف شاکی

اگر شاکی وکیل کیفری انتخاب نماید، وکیل وی نسبت به ارایه اسناد و مدارک و ادله مثبته دعوا اقدام میکند. شرح واقعه را در قالب شکواییه بصورت مختصر، و سپس در قالب لایحه بصورت مفصل، به شعبه رسیدگی کننده تقدیم میدارد. در جلسات کلانتری، دادسرا و دادگاه شرکت نموده، و حسب مورد تقاضاهای قانونی لازمه، مانند: ارایه اظهارات، ارایه شهادت شهود و ارجاع امر به کارشناسی را انجام میدهد. بهترین کار این است که صفر تا صد پرونده کیفری جرم کلاهبرداری در معامله را به وکیل متخصص و باتجربه بسپارید. قطعا بهترین وکیل کیفری دنیا هم نمیتواند برای شما معجزه کند، ولیکن همه اقدامات لازمه را به نحو صحیح انجام خواهد داد.

نکته: میتوانید حسب نیاز خود، از میان وکلای ما، وکیل خانم یا وکیل آقا برای پرونده جرم کلاهبرداری در معامله خود انتخاب نمایید.

دفاع وکیل کلاهبرداری از طرف متهم

جرم کلاهبرداری در معامله قطعا یک یا چندین متهم دارد. لذا هر متهم باید نسبت به دفاع از اتهام انتسابی اقدام نماید. این حق متهم است که با انتخاب وکیل متخصص و باتجربه به سرنوشت کیفری خود کمک نماید. چرا؟ زیرا اگر بیگناه است، باید دفاع شایسته از ناحیه وی صورت پذیرد، تا خدایی ناکرده به اشتباه محکوم به تحمل مجازات نشود. اگر گناهکار است، تا جایی که قانون اجازه میدهد، بتواند از نهادهای مخففه و تخفیف در مجازات بهره مند گردد.

نکته: وکیل کیفری در پرونده جرم کلاهبرداری در معامله، ابتدا استراتژی خود را بر مبنای اثبات بیگناهی متهم قرار میدهد، سپس از نهادهای ارفاقی مانند کاهش مجازات حبس تعزیری و جایگزین های آن استفاده میکند.

◁◁ بیشتر بدانید:  اگر در شکواییه مینویسید "کلاهبرداری"

انتخاب وکیل از بهترین وکلای تهران

شما باید تحقیق کنید. وکیل خود را پیش از اعطای وکالت بشناسید. نام و نام خانوادگی او را در سامانه کانون وکلای دادگستری سرچ نمایید. شماره پروانه وی را دیده و از اعتبار داشتن آن اطمینان حاصل نمایید. سپس نسبت به اعطای وکالت به وی اقدام نمایید. وکیل کیفری خصوصا در جرم کلاهبرداری در معامله باید آگاه، با دانشف صبور و کوشا باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص انواع خدمات حقوقی خانم دکتر مژگان کثیری از قبیل: تنظیم شکواییه، تنظیم لایحه دفاعیه، تنظیم تجدیدنظرخواهی و اعتراض به حکم، مطالعه پرونده و اعلام وکالت در پرونده کیفری خود هم اکنون با ما تماس حاصل نمایید.

تماس با وکیل کلاهبرداری

نظرات
  نظر خود را بنویسید


  وکالت یعنی عقدی که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب قرار می دهد. امروزه یکی از مشکلات اصلی مردم در زمینه مسائل حقوقی، ایجاد ارتباط بین موکل با وکیل به صورت صحیح و دقیقا در حوزه تخصصی وکیل است چرا که مسلما هر وکیلی در برخی حوزه ها تخصص و اطلاعات بیشتری دارد. دکتر مژگان کثیری با بیش از 20 سال سابقه در عرصه وکالت - ما میتوانیم بهترین راه کارهای حقوقی را به شما نشان داده و شما را تا رسیدن به اهدافتان یاری کنیم.

    

  راههای ارتباطی با ما


   
  تهران دو راهی قلهک کوچه امیر پاربرجا پلاک 44 طبقه اول
   
  09123215725
   
  09123215725
   
  24 ساعت شبانه روز ، 7 روز در هفته

  مجوزها


  در حال بروز رسانی ...