تیر 11 1403آشنایی-با-انواع-مختلف-جرم-کلاهبرداری

آشنایی با انواع مختلف جرم کلاهبرداری

در تیر 11, 1403توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 78

جرم کلاهبرداری و انواع مختلف آن به معنای ارتکاب جرایمی است، که موضوع آن جرایم، مال میباشد. جرم کلاهبرداری و انواع مختلف آن در قوانین مختلف ذکر شده و برای هر یک مجازات مربوطه نیز تعیین شده است.

انواع مختلف جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری به معنای به کاربردن وسایل متقلبانه، برای گرفتن مال دیگری، یا بردن منفعتی از وی، که دارای ارزش مالی است، خواه برای خود شخص کلاهبردار باشد، خواه منفعت و مال به دیگری برسد. در جرم کلاهبرداری، مواردی از قبیل فریب و اغفال، توسل به وسایل متقلبانه، انجام اعمال و رفتار متقلبانه که منجر به فریب قربانی جرم گردد، جزو شروط اساسی بوده، و در صورت فقدان هر شرط، جرم کلاهبرداری و انواع مختلف آن تحقق نمی یابد.

انواع مختلف جرم کلاهبرداری به معنای سایر جرایم و رفتار های مجرمانه ای است که دارای جنبه مالی بوده، و قانون برای مرتکب آن جرایم، مجازات جرم کلاهبرداری را اعمال نموده است. مژگان کثیری بهترین وکیل کلاهبرداری تهران در ادامه مختصرا ابعاد مختلف جرم کلاهبرداری و انواع مختلف آن را توضیح داده است. با ما همراه باشید.

تعریف جرم کلاهبرداری به زبان ساده

اگر کسی از راه حیله و تقلب، مانند مدیریت یک شرکت صوری و دروغین، مردم را به داشتن اختیارات واهی، مانند سرمایه گذاری در بانک های بین المللی، فریب دهد و اموال آنها را به دست بیاورد، مرتکب جرم کلاهبرداری شده است. برای بررسی موردی پرونده خود حتما قبل از تنظیم شکواییه با وکیل مشورت کنید.

◁◁ بیشتر بدانید:  اتهام شرکت در جرم کلاهبرداری

اثبات این جرم و انواع آن در دادگاه

جرم کلاهبرداری و انواع مختلف آن، از جمله جرایم پیچیده است. چرا؟ زیرا تقلب و استفاده از وسایل متقلبانه می تواند مصداق های بسیاری داشته باشد. عصر کنونی نیز جلونگاه انواع مختلف روابط حضوری و غیرحضوری است. لذا شاهد ارتکاب جرم کلاهبرداری و انواع مختلف آن در فضای مجازی نیز میباشیم.

همین مساله، اثبات این جرم در دادگاه را با سختی مواجه کرده است. شاکی باید تحقق همه ارکان جرم را برای قاضی دادگاه به اثبات برساند. لذا در صورت فقدان هر رکن، با شکست در نتیجه پرونده روبرو میشویم. بهترین توصیه برای شما دوستان، استفاده از دانش و تخصص و مهارت وکیل کلاهبرداری میباشد.

انواع مختلف جرم کلاهبرداری و جرایم در حکم آن

از جمله جرایم مالی که در حکم جرم کلاهبرداری هستند، و مجازات جرم کلاهبرداری برای آنها در نظر گرفته شده است، عبارتند از:

 ۱) تبانی برای بردن مال غیر یا دیگری

 ۲) تبانی با یکی از اصحاب دعوا، برای بردن مال طرف دیگر، یا تضییع حق طرف مقابل یا شخص ثالث نیز مشمول عنوان جرم کلاهبرداری و انواع مختلف آن میباشد.

۳)  معرفی مال دیگری به عنوان مال خود و انجام عملیات اجرایی نسبت به آن مال.

۴) تقاضای ثبت ملک توسط امین در حکم جرم کلاهبرداری است.

۵) تقاضای ثبت ملک توسط وارث، با علم به انتقال ملک، توسط مورث یا سلب مالکیت متوفی که بعد از فوت بسیار مبتلابه میباشد.

۶) اظهارات خلاف واقع موسسین و مدیران شرکت های با مسوولیت محدود، تضامنی و نسبی در مورد پرداخت تمام سهم الشرکه غیرنقدی در اوراق و اسناد لازم برای ثبت شرکت، مذکور در قانون تجارت نیز مشمول عنوان جرم کلاهبرداری و انواع مختلف آن میباشد.

۷) تقویم متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی به مبلغ بیش از قیمت واقعی، عنوان شده در قانون تجارت.

۸) تقسیم منافع موهوم با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی بین شرکا به وسیله مدیران، تعیین شده در مقررات جزایی قانون تجارت.

۹) استفاده از ارز دولتی به موردی، غیر از خرید کالا، مشمول عنوان جرم کلاهبرداری و انواع مختلف آن میباشد.

۱۰) فروختن ارز دولتی در بازار سیاه یا آزاد که در مبالغ بالا بسیار مشاهده میشود.

۱۱) جعل عنوان نمایندگی بیمه در صورتی که چنین سمت و نمایندگی وجود خارجی و قانونی ندارد.

۱۲) در جرم خرید و فروش مال غیر، انتقال گیرنده مال غیر، کلاهبردار است. مشروط بر اینکه در هنگام معامله بداند، مال موضوع معامله، متعلق به دیگری است.

۱۳) اگر متصرف یک ملک، خیانت کند یا تبانی کند که ملک به نام خودش یا به نام دیگری به ثبت برسد، در حکم کلاهبرداری است.

۱۴) وصول طلب از بدهکار در حالیکه صاحب طلب، طلب خود را به دیگری انتقال داده باشد. این مورد نیز مشمول عنوان جرم کلاهبرداری و انواع مختلف آن میباشد.

نکات مهم در مورد جرم کلاهبرداری و انواع مختلف آن

جرم کلاهبرداری و انواع مختلف آن دارای نکات مهم حقوقی است، که به شدت کاربردی بوده و موجب تغییر در سرنوشت پرونده میشود. دکتر کثیری بهترین وکیل جرم کلاهبرداری و انواع آن مختصرا بیان میدارد:

در کلاهبرداری رایانه ای موضوع بردن خدمات دیگری است.

در جرم کلاهبرداری علاوه بر مجازات، دادگاه به رد مال نیز حکم خواهد داد.

شروع به کلاهبرداری نیز جرم است. و مجازات آن، حداقل مجازات مقرر در همان مورد است.

جرم کلاهبرداری، از جمله مهم ترین جرایم مالی و جرایم علیه اموال مردم جامعه است.

در جرم کلاهبرداری و انواع مختلف آن، شخص یا اشخاص فریب خورده، با رضایت مال خود را تقدیم کلاهبردار می کنند.

صرف گفتن یک دروغ ساده، یا به عبارت دیگر، دروغگویی بدون مانور متقلبانه، مشمول جرم کلاهبرداری نیست.

در جرم کلاهبرداری و انواع مختلف آن، برخلاف جرم سرقت، بردن مال دیگری، به تنهایی کفایت نکرده، و باید توسل به وسایل متقلبانه نیز صورت گرفته باشد.

شاکی پرونده جرم کلاهبرداری، همان بزه دیده و قربانی جرم است، که مالباخته میباشد. لذا باید در نتیجه عملیات مجرمانه شخص یا اشخاص کلاهبردار، فریب خورده و اغفال شده باشد.

کلاهبرداری مشدد چیست؟

بهترین وکیل جرم کلاهبرداری تهران میگوید: در صورت وجود هر یک از سه شرط ذیل، جرم کلاهبرداری و انواع مختلف آن، از حالت ساده خارج شده، و تبدیل به کلاهبرداری مشدد میشود:

اتخاذ عنوان یا سمت مجعول ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولت.

استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی.

مرتکب از کارکنان دولت یا وابسته به دولت باشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  اگر در شکواییه مینویسید "کلاهبرداری"

برای پرونده کلاهبرداری خود وکیل بگیرید

جرم کلاهبرداری و انواع مختلف آن موجب تشکیل پرونده کیفری میشود. شاکی هستید یا متهم؟ در هر صورت نیازمند به ارایه بهترین دفاع میباشید. شاکی باید ادعای خود را اثبات برساند. پس وکیل میخواهد. متهم باید از اتهام انتسابی دفاع کند، پس وکیل میخواهد. هم اکنون با ما در تهران تماس گرفته و با خانم دکتر مژگان کثیری بهترین وکیل خانم در تهران مشورت نمایید. خانم دکتر مژگان کثیری مجرب و متخصص در حوزه دعاوی کیفری بخصوص جرایم کلاهبرداری، که دارای سابقه نیکو در امر وکالت و تجربه بسیار در جرم کلاهبرداری و انواع مختلف آن میباشند.

تماس با وکیل کلاهبرداری

نظرات
  نظر خود را بنویسید


  وکالت یعنی عقدی که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب قرار می دهد. امروزه یکی از مشکلات اصلی مردم در زمینه مسائل حقوقی، ایجاد ارتباط بین موکل با وکیل به صورت صحیح و دقیقا در حوزه تخصصی وکیل است چرا که مسلما هر وکیلی در برخی حوزه ها تخصص و اطلاعات بیشتری دارد. دکتر مژگان کثیری با بیش از 20 سال سابقه در عرصه وکالت - ما میتوانیم بهترین راه کارهای حقوقی را به شما نشان داده و شما را تا رسیدن به اهدافتان یاری کنیم.

    

  راههای ارتباطی با ما


   
  تهران دو راهی قلهک کوچه امیر پاربرجا پلاک 44 طبقه اول
   
  09123215725
   
  09123215725
   
  24 ساعت شبانه روز ، 7 روز در هفته

  مجوزها


  در حال بروز رسانی ...