دسته‌بندی نشده

قواعد شکلی

قواعد شکلی

در نظام های پارلمانی اراده عمومی به وسیله مجالس قانونگذاری اعمال می گردد . در این نظام ها تنها قوه ... ادامه مطلب
مقالات